สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท : SIAMHRM.COM

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 เรื่องสิทธิพิเศษ

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จำกัดได้ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา เรื่องสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทโดยโรงพยาบาลมอบสิทธิสิทธิพิเศษมากมายภายใต้โครงการ "กล้วยน้ำไทอีลิทการ์ค"ซึ่งในปีนี้ได้มอบสิทธิเพิ่มเติม คือ ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) ในวงเงิน 10,000 บาท ของ "บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด"แก่สมาชิกผู้ประกันตนโดยสมาชิกผู้ประกันตนสามารถติดต่อรับ "บัตรกล้วยน้ำไทอีลิทการ์ค" ได้ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไททุกวัน ในเวลาทำการ

 

ที่มา : สมาชิกเว็บไซต์

 

 


    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM