ปลื้ม41แรงงานไทย ได้ทำงานมาเลเซีย : SIAMHRM.COM

ปลื้ม41แรงงานไทย ได้ทำงานมาเลเซีย
สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียได้สนับสนุนให้แรงงานไทยจำนวน 41 คน เดินทางเข้ามาทำงานใน ประเทศมาเลเซีย โดยคนงานกลุ่มนี้ได้เดินทางด้วยตนเองและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การเดินทางเข้ามาทำงานของคนงานกลุ่มนี้เริ่มจาก สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย    (สนร.มาเลเซีย)   ซึ่งประกอบด้วย นายธนวัน  ทองสุกโชติ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนาวาตรีวิทวัส  กู้ประเสริฐ  ที่ปรึกษา  (ฝ่ายแรงงาน)  ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทยของบริษัท ฟูจิกุระ จำกัด  ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า โดย สนร.มาเลเซียได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่ากระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะให้คนงานกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือเข้ามาทำงานแทนแรงงานทั่วไป   ซึ่งบริษัทฯ  มีความยินดีที่จะสนองนโยบายและให้คำมั่นว่าหากขยายโครงการจะพิจารณาจ้างแรงงานไทยก่อน ซึ่งเมื่อบริษัทได้ขยายโครงการจึงได้จ้างแรงงานไทยดังกล่าว จำนวน 41 คน โดยทั้งหมดนี้ เข้ามาทำงานในตำแหน่งช่างไฟฟ้า และเป็นแรงงานประเภทฝีมือ  โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริงกิต (ประมาณ  31,000 บาท) จึงไม่ต้องอบรมหลักสูตร Induction Coursc และสนร.มาเลเซียได้รับรองสัญญาจ้างแล้ว   การเดินทางเข้ามาทำงานของคนหางานทั้งหมดในครั้งนี้      ทางบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดจนค่าธรรมเนียมในการทำงานในประเทศมาเลเซียให้ทั้งหมด และก่อนการเดินทางของคนงาน
นาวาตรีวิทวัสฯ   ได้อบรมคนงานให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของประเทศมาเลเซียตลอดจนข้อห้ามของกฎหมายมาเลเซียให้คนหางานทราบด้วย.

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพส   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM