เตรียมต้อน “แท็กซี่” เข้าประกันสังคม : SIAMHRM.COM

เตรียมต้อน “แท็กซี่” เข้าประกันสังคม
    สภาพัฒน์เสนอแนวคิดดึง “แท็กซี่” เข้าระบบประกันสังคม เหตุมีรายได้ทุกวัน และมีศักยภาพเพียงพอ ขณะที่แรงงานนอกระบบที่มีกว่า 30 ล้านคนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเข้าไปจัดการ ชี้ กำลังได้รับความนิยม เพราะนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ จึงหันมาใช้ระบบเอาต์ซอร์สแทน
       
       วันนี้ (20 ส.ค.) คณะทำงานแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “แรงงานนอกระบบควรได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมอย่างไร” โดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 200 คนเข้าร่วมรับฟัง
       
       นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ 8.2 ล้านคน แต่มีแรงงานนอกระบบกว่า 30 ล้านคน และคาดว่า แนวโน้มจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยงานราชการและบริษัทห้างร้านต่างๆ หันมาใช้แรงงานประเภทจัดจ้างบุคลากรจากภายนอก (เอาต์ซอร์ส) ทำงานมากขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องเข้าไปดูแลแรงงานกลุ่มนี้ด้วยการพัฒนาฝีมือ เพื่อดึงเข้าสู่การมีงานประจำทำและมีรายได้แน่นอน สุดท้ายจะเข้ามาอยู่ในระบบเอง เพราะมีเงินพอจะจ่ายค่าประกันสังคม
       
       ทั้งนี้ กลุ่มที่ควรรีบนำเข้ามาในระบบ คือ คนขับรถแท็กซี่ เพราะมีรายได้เกือบทุกวัน สามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ และแรงงานที่อยู่ในเอาต์ซอร์สที่หน่วยงานต่างๆ จ้างออกไป เนื่องจากมีรายได้ประจำ แต่นายจ้างไม่อยากให้เข้าในระบบ เพราะนายจ้างต้องจ่ายค่าประกันสังคมให้ด้วย สำหรับแรงงานนอกระบบจะเสียโอกาส หากไม่ได้รับการคุ้มครองด้านประกันสังคม เพราะจะได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาล 30 บาท แต่อื่นๆ ไม่ได้เลย เช่น ค่าชดเชย ค่าตกงาน หรือไม่มีงานทำ ดังนั้น หากนำมาพัฒนาให้มีฝีมือขึ้น ได้กลับเข้าสู่ในระบบการทำงาน ก็จะช่วยแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น และถ้าสามารถนำเข้ามาในระบบได้มากขึ้นก็ง่ายกับประเทศในการวางแผนพัฒนาด้วย

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM