เตรียมใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ปี 46 : SIAMHRM.COM

เตรียมใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ปี 46


    

นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กล่าวถึงปัญหากรณีเด็กขายพวงมาลัย ว่า ไม่อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายแรงงานจะคุ้มครอง จึงต้องใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 ที่กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ปกครองที่ปล่อยให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง ตามมาตรา 78 ฐานใช้หรือจ้างวานให้เด็กทำงาน หรือกระทำการใดอันเป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ ต้องจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากสถิติพบเด็กขายพวงมาลัยอายุระหว่าง 7 - 15 ปี มีรายได้วันละ 100 - 300 บาท ซึ่งการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กขายพวงมาลัย ทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มีเครื่องแบบเฉพาะ และจัดสถานที่ขายให้เหมาะสม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการดูแลเสริมอาชีพ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กขายพวงมาลัยเป็นการถาวรต่อไป

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM