บลจ.เบนความสนใจมนุษย์เงินเดือนเสริมจุดแข็งเร่งสูบเงินออม"แบงก์" : SIAMHRM.COM

บลจ.เบนความสนใจมนุษย์เงินเดือนเสริมจุดแข็งเร่งสูบเงินออม"แบงก์"
    บลจ.จัดกระบวนยุทธใหม่ "บลจ. วรรณ" หันมาเรียกร้องความสนใจกลุ่มมนุษย์เงินเดือนให้หันมาออมในรูปแบบลงทุนในหน่วยลงทุน ด้วยการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่ต้องการด้วยตัวเอง ขณะที่บลจ. ไทยพาณิชย์ บุกตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลาดใหม่ที่เคยทิ้งร้างไปนาน แต่หนนี้กลับมาเพราะเห็นช่องทางในการเพิ่มฐานลูกค้าหลายแสนบริษัท
       
        การแข่งขันในธุรกิจกองทุนรวมยังคงทวีความรุนแรงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่า 3 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของกองทุนรวมจะสูงถึง 100% ก็ตาม แต่ดีกรีความร้อนแรงในสนามแข่งขันก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย แม้ภาวะการลงทุน ณ ปัจจุบัน จะไม่ได้เอื้อเอื้อให้นักลงทุนอยากนำเงินมาลงในธุรกิจกองทุนรวมมากนัก บวกกับการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากที่ผ่านมาได้ดึงเม็ดเงินบางส่วนจากกองทุนรวมออกไปเพื่อฝากธนาคารแทน เป็นผลให้ธุรกิจกองทุนรวมต้องปรับตัว และกลยุทธ์ใหม่เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนขนเงินกลับเข้ามาสู่ธุรกิจกองทุนรวมอีกครั้ง
       
        กลยุทธ์ที่ บลจ. วรรณ จะดึงเงินออมจากธนาคารมาสู่กระเป๋าตัวเองนั้น คือการออกโปรแกรม Automatic Millionaire ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นและส่งเสริมเรื่องวินัยการออมในรูปแบบการลงทุนในหน่วยลงทุน
       
        สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บอกว่า ด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบรรลุเป้าหมายในการออมและการลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถกำหนดเป้าหมายว่าต้องการเงินจากการเก็บออมเท่าไร เช่นถ้าต้องการมีเงิน 1 ล้านบาท จะต้องจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละเดือนจำนวนเท่าไร และจากเป้าหมายจะทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถวางแผนจัดสรรเงินไปลงทุนในกองทุนรวมประเภทใดบ้างของบลจ. วรรณ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ ซึ่งระยะเวลาในการที่จะบรรลุเป้าหมายเงินล้านก็แปรเปลี่ยนไปตามจำนวนเงินที่ลงทุน และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน และยิ่งเพิ่มความสะดวกด้านบริการมากขึ้น สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ ด้วยการหักเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งอันได้แก่ กรุงเทพ กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ และ นครหลวงไทย เป็นงวดประจำทุกเดือนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.วรรณ นับได้ว่าเป็นทั้งการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายควบคู่ไปกับขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
       
        ด้วยวิธีการดังกล่าวทำให้ธุรกิจกองทุนรวมสามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มมนุษย์เงินเดือนได้และยังก่อให้เกิดพฤติกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
       
        ด้าน บลจ.ไทยพาณิชย์ อีกหนึ่งบริษัทที่เริ่มปรับกลยุทธ์กานแข่งขันตามสไตน์และรูปแบบมุมมองที่คาดว่าจะมาแรงในอนาคต เดิมทีนั้น บลจ.ไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญกับกองทุนหุ้นระยะยาว(LTF) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)มากอยู่แล้ว เห็นจากมีกองทุนประเภทนี้อยู่ถึง 7 จากทั้งหมดที่มี 11 กอง ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 27% แต่วินาทีนี้ได้ประกาศทิศทางอย่างชัดเจนบุกธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จริงจังมากขึ้น ด้วยการเข้าไปจับลูกค้าประเภทองค์กรซึ่งมีพนักงานเป็นหลัก
       
       กำพล อัศวกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการให้ความเห็นที่บริษัทลงมาเล่นในตลาดนี้เพราะความชัดเจนในลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่รู้ว่ามีจำนวนเท่าใด ทำให้การบุก ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำได้ง่ายขึ้น จากข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในกระทรวงพาณิชย์มีอยู่ประมาณ 3 แสนบริษัท แต่มีเพียง 7 พันบริษัทเท่านั้นที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้นจึงเหลือช่องทางอีกมากมายสำหรับการลงไปเล่นในตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรวมถึงช่องทางที่อาศัยฐานลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทแม่เป็นตัวนำ
       
       กำพล เล่าถึง สภาพการการแข่งขันใน ตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ว่าค่อนข้างรุนแรงแม้ผู้เล่นน้อยก็ตาม เพราะผู้เล่นที่แข่งนั้นต่างแย่งกันตัดราคาค่าธรรมเนียมเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ากองทุนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากถือว่าการบริหารกองทุนดังกล่าวไม่ยุ่งย่างมากด้วยการที่คณะกรรมการตัดสินใจว่าจะลงทุนในกองทุนหุ้นหรือตราสารหนี้
       
       "เป็นที่แน่นอนว่าคณะกรรมการย่อมตัดสินใจลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ หรือกองทุนที่ให้ความเสี่ยงต่ำอยู่แล้ว เพราะเม็ดเงินดังกล่าวไม่ได้เป้นของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นการตัดสินใจจึงต้องเห็นแก่ผลประโยชน์โดยรวม ดังนั้นเมื่อผู้บริหารกองทุนได้เงินมาก็จะโยนเงินใส่ในแหล่งที่ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งก็ตรงกับผลตอบแทนที่ไม่มากมายนัก"
       
       แต่ บลจ.ไทยพาณิชย์ต่างออกไป ด้วย 2 ประการคือ ขายที่ตัวสินค้า และบริการ โดยในส่วนของตัวสินค้า บลจ.จะออกมาหลากหลายเพื่อผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เป็นต้นว่าถ้ารับเสี่ยงได้มากก็ลงทุนในหุ้น หรือรับความเสี่ยงได้ต่ำก็ลงทุนในตราสารหนี้
       
       กำพล เล่าว่าช่วงแรกอาจยุ่งยาก เพราะพนักงานต้องตัดสินใจเลือกความเสี่ยงที่ตนรับได้ ทำให้ต้องแบ่งเงินของพนักงานออกมาเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้สูงกับกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ กระนั้นก็ตามด้วยรูปแบบความแปลกใหม่ที่เชื่อว่ายยังไม่มีบริษัทใดนำเสนอทำให้ผู้เล่นก่อนย่อมมีความได้เปรียบ อีกทั้งความพร้อมของระบบที่จะนำมาใช้กับการบริการกองทุนในลักษณะนี้ เรียกได้ว่า บลจ.ไทยพาณิชย์พร้อมแล้ว ส่วนด้านบริการนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากบลจ.ไทยพาณิชย์ไม่ได้ต้องการที่จะลงมาแข่งขันเรื่องราคากับค่ายอื่น แต่จะสร้างความแตกต่างที่เหนือออกไปคือการให้บริการ ไม่เพียงแต่เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ยังเข้าไปแนะนำว่าผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่ตนรับได้ วิธีนี้เป็นแนวทางที่ดีที่คณะกรรมการไม่ต้องมาตัดสินใจแทนผู้ลงทุนอีกด้วย ซึ่งจะว่าไปก็เหมือนผู้โชคร้ายหากคณะกรรมการตัดสินใจแทนให้ลงทุนในความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแต่เมื่อผลประกอบการลดลงคณะกรรมการก็โดนตำหนิ ในขณะที่ลงทุนในความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำก็อาจโดนตำหนิได้เช่นกัน ด้วยเหตุผลประการนี้เอง กำพล เห็นว่า การลงทุนนั้นสมควรให้ผู้ลงทุนเป็นคนตัดสินใจเอง ไม่ใช่คณะกรรมการผู้ดูแลกองทุนตัดสินใจ และเป็นฝ่ายรับผิดชอบผู้เดียว
       
       "วิธีการดังกล่าวแม้จะมีค่าธรรมเนียมที่ไม่ต่ำ แต่ก็สามารถแข่งขันกับทางตลาดได้ และเมื่อเป็นที่ยอมรับ เม็ดเงินก็จะไหลเข้าบลจ.เพิ่มขึ้นทุกเดือน จากเงินที่ไหลเข้าโดยอัตโนมัติซึ่งจะส่งผลถึงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บซึ่งก็จะมีเพิ่มขึ้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นตามไปด้วย"
       
        สมรภูมิการแข่งขันในธุรกิจกองทุนรวมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป บลจ.แต่ละที่เริ่มสร้างความแตกต่างในบริการและผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากขึ้นเพื่อจูงใจนักลงทุนที่เริ่มแปรพรรคเอาเงินไปฝากธนาคารในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้น สนใจเข้ามาลงทุนในหน่วยลงทุนอีกครั้ง ด้วยการสร้างจุดแข็งของบริษัทที่แตกต่างออกไป

 

แหล่งข่าว  : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM