ประกันสังคมแจงพัลวันซื้อตึกวัฏจักร 389 ล.สุดคุ้ม รับประกันมาตรฐานยาเหมือนเดิม : SIAMHRM.COM

ประกันสังคมแจงพัลวันซื้อตึกวัฏจักร 389 ล.สุดคุ้ม รับประกันมาตรฐานยาเหมือนเดิม


    

เลขาฯ ประกันสังคม แจงซื้ออาคารและที่ดินวัฏจักรแสนคุ้ม พร้อมให้ตรวจสอบ ใช้ประโยชน์ได้แน่ และซื้อในราคา 389 ล้านบาท ไม่ใช่ 500 ล้านบาทตามที่เป็นข่าว ยันผู้ประกันตนสบายใจ มาตรฐานยาที่ใช้ในประกันสังคมจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงลดลง

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แถลงข่าวการจัดซื้อที่ดินและอาคารวัฏจักร โดยกล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่า สปส.มีการซื้อที่ดินดังกล่าวแพงเกินจริง ด้วยราคากว่า 500 ล้านบาท ทั้งที่ราคาอยู่ที่กว่า 120 ล้านบาทนั้น ขอชี้แจงว่าการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายส่วนและมีการเห็นชอบที่จะซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวในราคา 389 ล้านบาท ไม่ใช่ 500 ล้านบาทตามที่เป็นข่าว โดยขั้นตอนการดำเนินการ สปส.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นไปศึกษาสภาพอาคาร และทำเลรวมทั้งว่าจ้างสำนักการโยธา กทม. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร

นอกจากนี้ ได้ว่าจ้างผู้ชำนาญการในการประเมินค่าทรัพย์สิน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท 1989 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทเยียร์ แอพไพร์ซัล จำกัด และบริษัท พสุพัฒน์ เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารวัฏจักรไว้สูงสุด 401 ล้านบาท ต่ำสุด 389 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวที่ราคาประเมินต่ำสุด คือ ไม่เกิน 389 ล้านบาท โดยจะให้งบประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อให้เงินที่เหลืออีก 111 ล้านบาท มาใช้ในการปรับปรุงอาคารให้ใช้ประโยชน์ได้ทันที

นายไพโรจน์ กล่าวอีกว่า ที่ดินและอาคารวัฏจักร มีพื้นที่ 6 ไร่ครึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ด้านหน้าเป็นถนน 10 เลน และลงถนนบรมราชชนนีก็ถึงเลย สปส. จึงได้วางแผนการใช้ประโยชน์โดยจะปรับเป็นอาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 6 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ประชุม และศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจะสร้างห้องพักให้ผู้เข้าร่วมประชุมไว้ด้วย 150 ห้อง นอกจากนี้ จะแบ่งพื้นที่จัดทำเป็นศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับข้อมูลการประกันตนแรงงานต่างด้าว คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเชื่อว่าอาคารดังกล่าวจะมีค่ามหาศาลในอนาคตและยังใช้ประโยชน์รวมหลายศูนย์ในจุดเดียว ส่วนเรื่องกรรมสิทธิ์อาคารซึ่งปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้เป็นสมบัติของราชการ แต่ในอนาคตจะมีการเสนอขอแก้กฎหมายให้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของกองทุนประกันสังคม ซึ่งได้มีการประสานกับกรมธนารักษ์ไว้แล้วให้ทำการแยกบัญชีที่ดินของประกันสังคมไว้ถ้ากฎหมายใหม่ออกก็จะโอนมาเป็นของกองทุนได้ทันที

“สปส.พร้อมให้ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดซื้ออาคารและที่ดินวัฏจักร รวมทั้งบริษัท เซเว่น พร็อพเพอร์ตี้ ที่ไปประมูลได้จากธนาคารแล้ว สปส.ไปซื้อมาก็สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีหุ้นส่วนใดของบริษัทเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหรือตน แต่การที่ สปส.ไม่ประมูลเอง เพราะระเบียบราชการในการจัดซื้อไม่เปิดให้นำเงินไปวางประมูลได้เอง แต่กำหนดให้ต้องซื้อจากเจ้าของอาคารจะซื้อจากกรมบังคับคดีก็ไม่ได้” นายไพโรจน์ กล่าว

เลขาธิการ สปส.ยังกล่าวถึงโครงการบ้าน สปส. 1506 ซึ่งมีการกล่าวหาว่าผู้บริหาร สปส.ได้รับค่าหัวคิวในการจองบ้าน สปส. 20,000 บาทต่อยูนิตนั้นว่า โครงการดังกล่าว สปส.ไม่ได้สร้างบ้านแต่ทำหน้าที่แค่ช่วยตรวจสอบหลักทรัพย์ของบริษัทที่จะมาสร้างบ้านให้ดูทำเลที่จะสร้างและช่วยนำเงินไปฝากให้ธนาคารเพื่อเสริมสภาพคล่องในการปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตน ส่วนการอนุมัติปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนหรือไม่ขึ้นอยู่กับธนาคารเท่านั้น ซึ่งถึงขณะนี้ยังไม่มีโครงการพื้นที่ใดได้รับอนุมัติจากธนาคาร รวมทั้งราคาบ้านก็บังคับให้ต้องขายถูกที่ 200,000 บาท ดอกเบี้ยให้ต่ำ จึงอยากถามว่าบริษัทใดจะมาจ่ายค่าหัวคิวให้มากขนาดนั้น เป็นไปไม่ได้

นายไพโรจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขมีมติจะปรับบัญชียาหลักแห่งชาติของกองทุนประกันสังคม ข้าราชการ และโครงการ 30 บาทเป็นแบบเดียวกัน ขอยืนยันว่ามาตรฐานยาของผู้ประกันตนจะไม่ต่ำลงกว่าที่เคยได้รับโดยเฉพาะประกาศของ พ.ร.บ.ประกันสังคมระบุไว้ชัดผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับยาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานยาหลักแห่งชาติ จึงขอให้ผู้ประกันตนสบายใจได้ประโยชน์และมาตรฐานของยาในกองทุนประกันสังคมจะไม่ต่ำกว่าเดิม เพราะถ้าจะมีการปรับลดมาตรฐานอะไรต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ของประกันสังคมก่อน

ทั้งนี้ นายประเทือง แสงสังข์ กรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง ได้ร่วมแถลงยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้ออาคารและที่ดินวัฏจักร โดยระบุว่าไม่เคยมีการล็อบบี้ฝ่ายลูกจ้างหรือมีสิ่งใดที่จะไม่โปร่งใสในการซื้ออาคารและที่ดินดังกล่าว โดยกรรมการฝ่ายลูกจ้างได้ชี้แจงกับผู้นำแรงงานที่คัดค้านเรื่องการจัดซื้อนี้เข้าใจมากขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่มีข่าวและเป็นประเด็นขึ้นมาถือเป็นเรื่องดีทำให้เกิดการตรวจสอบ ซึ่งต่อไปในอนาคตประกันสังคมยังต้องจัดซื้ออาคารเพื่อสร้างเป็นสำนักงานเขตพื้นที่อีกหลายแห่งจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบล

 

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM