ลูกค้าเอสเอ็มอีแบงก์โล่ง!ประกาศชัดไม่ขึ้นดอกเบี้ย : SIAMHRM.COM

ลูกค้าเอสเอ็มอีแบงก์โล่ง!ประกาศชัดไม่ขึ้นดอกเบี้ย
 ผู้จัดการรายวัน - เอสเอ็มอีแบงก์ ยันปีนี้ไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย ระบุ 5 เดือนแรก ปล่อยกู้แล้วกว่าหมื่นล้าน เชื่อลดเอ็นพีแอลเหลือ 19% พร้อมอ่อนข้อ ยอมให้พนักงานตั้งสหภาพแรงงาน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ
       
       นายจงเจตน์ บุญเกิด รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เผยว่า ธนาคารฯไม่มีแผนปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น โดยจะคงอัตราเดิม คือ MLR = 7.5 ไว้ อย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้ แม้ว่า ธนาคารเอกชนหลายรายเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นบ้างแล้ว แต่เนื่องจากเอสเอ็มอีแบงก์ ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการระดับกลางและเล็ก จึงต้องรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่า หรืออย่างน้อยเท่ากับธนาคารเอกชนต่างๆ
       
       ทั้งนี้ ระยะเวลาประมาณ 5 เดือนแรกที่ผ่านมา ธนาคารปล่อยสินเชื่อไปแล้ว ประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ 70-80% เป็นกลุ่มอาหาร ส่วนกลุ่มอื่นๆ อาทิ แฟชั่น ลอจิกติกส์ อัตราการปล่อยสินเชื่อยังช้ามาก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ถึงสิ้นปีนี้ จะปล่อยได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ราว 30,000 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ขณะนี้ อยู่ที่ประมาณกว่า 20 % ถึงสิ้นปีนี้ จะพยายามลดให้เหลือไม่เกิน 19%
       
       ส่วนกรณีที่มีพนักงานของเอสเอ็มอีแบงก์ ส่วนหนึ่งรวมตัวประท้วงผู้บริหาร เพราะไม่พอใจด้านสวัสดิการทั้งการปรับเงินเดือน และโบนัส จึงต้องการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น เพื่อต่อรองการบริหารงานของผู้บริหารที่กระทบต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมนั้น นายจงเจตน์ เผยว่า ยินดีจะให้มีการจัดตั้งเป็นสหภาพขึ้น แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ 1. ห้ามประท้วงนโยบายของภาครัฐ ที่มอบหมายให้ธนาคารมุ่งปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และ 2.ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้บริหาร
       
       นอกจากนี้ จะจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสบายใจทั้งสองฝ่าย
       
       ส่วนที่ธนาคารค้างจ่ายเงินโบนัสพนักงานมาตั้งแต่ปี 2547 และ 2548 ขณะนี้ โบนัสงวดของปี 2547 ได้จ่ายให้พนักงานแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนโบนัสของปี 2548 ยืนยันว่าจะจ่ายให้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า

 

 ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM