พนักงานธพว. ต้านจงเจตน์ ปรับลดโบนัส : SIAMHRM.COM

พนักงานธพว. ต้านจงเจตน์ ปรับลดโบนัส


    

เอสเอ็มอีแบงก์เดือด พนักงานรวมตัวประท้วง รักษาการเอ็มดี ฐานเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจ่ายโบนัส ย้ำระบบเดิมดีอยู่แล้ว พร้อมตั้งสหภาพแรงงานสู้ฝ่ายบริหาร

รายงานข่าว  จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า พนักงานของเอสเอ็มอีแบงก์ ประมาณ 300 คน  รวมตัวประท้วงที่บริเวณสำนักงานใหญ่เอสเอ็มอีแบงก์ เนื่องจากไม่พอใจเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานของ นายจงเจตน์  บุญเกิด รักษาการกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์  ในเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) ให้กับพนักงาน  โดยนายจงเจตน์ได้กำหนดเงื่อนไขใหม่ โดยวัดผลจากเป้าหมาย หากหน่วยงานใดไม่มีผลงานก็จะไม่ได้โบนัส โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สาขาในต่างจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างมาก  เนื่องจากภารกิจหลักจะเป็นการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานเป็นอย่างมาก

 
นอกจากนี้  นายจงเจตน์ยังปรับเปลี่ยนการวัดผลงาน จะให้ตามระดับชั้น  หากเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปก็จะได้โบนัสน้อยลง  ในขณะที่พนักงานมองว่าเอสเอ็มอีแบงก์มีฐานเงินเดือนต่ำกว่าธนาคารรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ทำให้เจ้าหน้าที่เอสเอ็มอีได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับที่ผ่านมา ธนาคารได้ค้างจ่ายเงินโบนัสพนักงานมาตั้งแต่ปี  2546-2548  รวมเป็นระยะเวลา  2 ปี โดยโบนัสงวดของปี 2547 ทางธนาคารเพิ่งจ่ายพนักงานมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และมีการตกลงกันว่าจะจ่ายเงินโบนัสของปี 2548  ในเดือนพฤษภาคม แต่ปรากฏว่า  ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใด ดังนั้นพนักงานจึงได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมาเพื่อต่อรองกับทางผู้บริหาร

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพส   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM