รัฐเล่นกลโยกแรงงาน 15.5 ล. ‘หนี 30 บ.ถังแตก’ดูดเงิน‘ประกันสังคม’ : SIAMHRM.COM

รัฐเล่นกลโยกแรงงาน 15.5 ล. ‘หนี 30 บ.ถังแตก’ดูดเงิน‘ประกันสังคม’
    ทรท.โหมหาเสียงรับเลือกตั้ง มีมติรับโอนแรงงานนอกระบบ 15.5 ล้านคน จากสธ.เข้าประกันสังคม ปี 2550 เผยเป็นกลุ่มหญิงบริการ หมอนวด หนุ่ม-สาวชาวอะโกโก้ รวมแท็กซี่ เตรียมเรียกเก็บ 1,200 บาทต่อปี “สมศักดิ์” ยันไม่ได้ทำ เพื่อหาเสียง แต่มีผลหลังเลือกตั้งส.ส.เสร็จ “พินิจ” ย้ำรัฐไม่ถังแตกแต่ที่โอนเป็นเพราะความต้องการของประชาชน TDRI ฉะผลักภาระให้ประกันสังคม ขณะที่ “ทักษิก” เรียกคะแนน สั่ง รมต.ช่วย ขรก.รายได้ต่ำกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังเจอพิษน้ำมันแพง
       
       นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับนายพินิจ จารุสมบัติ รมว.สาธารณสุข(สธ.) และนพ.สงวน นิตยารัมพงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)  วานนี้(25 พ.ค.)ว่า ที่ได้ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานดำเนินการรับโอนแรงงานนอกระบบอายุ 15-60 ปี จำนวน 15.5 ล้านคน จากโครงการ30 บาทของสธ. เข้าระบบประกันสังคมในปี 2550 โดยตั้งเป้าขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ได้ 1 ล้านคน ในกลุ่มแรงงานหญิงบริการ หมอนวด อะโกโก้ แท็กซี่  แพทย์ พยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น และขยายครอบคลุมให้ทั่วประเทศต่อไป  โดยจะเรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนรายละ  1,200 บาทต่อคนต่อปี เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท ทั้งนี้รัฐบาลต้องจ่ายสมทบในอัตราที่เท่ากัน
       
       นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นการออมเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่การหาเสียงหรือนโยบายประชานิยมก่อนการเลือกตั้ง เพราะประชานิยม มักไม่คำนึงผลเสียในอนาคต แต่เรื่องนี้คาดการณ์ผลบวกในอนาคตไว้แล้ว โดยให้มีผลคุ้มครอง 4 กรณีคือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิตโดยรูปแบบหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินสมทบอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แต่คาดว่าจะมีผลสามารถปฏิบัติ หลังการเลือกตั้ง ส.ส.ไปแล้ว เพราะขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนฯและเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการเท่านั้น
       
       นอกจากนี้ได้สั่งการให้ สปส.ตั้งคณะทำงานร่วมกับ สปสช.ศึกษาการขยายความคุ้มครองประกันสังคมเพื่อขยายความคุ้มครองทั้ง 7 กรณี ที่ครอบคลุมเรื่องสงเคราะห์บุตร ชราภาพและประกันว่างงาน เช่นเดียวกับแรงงานในระบบด้วย
       
       ด้านนายพินิจ กล่าวว่า การที่ สปสช.โอนผู้มีสิทธิในโครงการ 30 บาทจำนวน 15.5 ล้านคนเข้า ประกันสังคมไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลหรือกองทุน 30 บาทถังแตกแต่อย่างใด เพราะรัฐบาลต้องจ่ายสมทบให้ผู้ประกันตนหัวละ 1,200 บาทต่อปี เรื่องนี้เป็นความต้องการประชาชนไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลผลักภาระให้ประกันสังคม
       
       ส่วน ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง นักวิจัยด้านสาธารณสุขจากถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ให้ความเห็นว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนว่าจะจัดการอย่างไร แต่จากการประเมินเบื้องต้น ที่ผ่านมานั้นเป็นความต้องการของประกันสังคมอยู่แล้วที่จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบจนกระทั่งได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไปก็สามารถสมัครเข้าได้ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีแรงงานนี้ส่วนนี้ถึง 3 ล้านคน แต่ปรากฏว่าเมื่อเปิดให้สมัครมีแรงงานมาสมัครแค่ 7 แสนคนเท่านั้น ที่เหลือไม่ยอมมาสมัคร ตรงนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่า ประกันสังคมหวังจะได้เงินเพิ่มขึ้นแต่ก็มีแรงงานมาสมัครน้อยมาก ดังนั้น การที่ 30 บาทจะโอน 15.5 ล้านคนมาให้โดยระบุว่า เป็นแรงงานนอกระบบนั้น คำถามคือจะหาตัวแรงงานนอกระบบนี้อย่างไร
       
       ที่สำคัญถ้าโอนมาได้จริงถึง 15.5 ล้านคน ภาระของ 30 บาทจะลดลงไปมาก แต่จะไปเพิ่มภาระให้ประกันสังคมแทนในกรณีที่รัฐบาลจ่ายสมทบน้อยกว่าเดิม เป็นไปได้ว่า รัฐบาลรู้ว่า 30 บาทเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายจึงต้องโยนแรงงานนอกระบบไปอยู่ประกันสังคมแทน แล้ว 30 บาทจะได้ปรับค่าหัวให้สูงขึ้น ส่วนกองทุนประกันสังคมสามารถจัดการตัวเองได้อยู่แล้ว เนื่องจากมีเงินจากลูกจ้าง นายจ้างและรัฐบาลสมทบบางส่วน
       
       “15.5 ล้านคนอาจเป็นภาระเพิ่มขึ้น แต่ทางออกของประกันสังคมก็คือปรับลดสิทธิประโยชน์ให้ต่ำลง ส่วนคำถามว่า 30 บาทถังแตกหรือไม่นั้น ต้องบอกว่า 30 บาทโดยตัวเองถังแตกไม่ได้ เพราะเงินที่อุดหนุนมาจากรัฐบาล ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับสถานะของรัฐบาลว่าถังแตกหรือไม่ ถ้ารัฐบาลถังแตก 30 บาทก็ถังแตกไปด้วย”
       
       สำหรับกรณีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มีคำสั่งมอบหมายอำนาจให้นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีความสนิทสนมกับนายสมศักดิ์ รมว.แรงงาน เป็นประธานบอร์ดประกันสังคมแทนนั้น นายสมชาย กล่าวชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2545 ที่กำหนดให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (คลัสเตอร์)เพื่อทำหน้าที่บริหารงานภารกิจ จึงเป็นการทำตามกรอบ ของ กฎหมายที่มีอยู่ โดยขณะนั้นนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
       
       อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ได้สงวนที่จะนั่งในฐานะประธานบอร์ดเอง ซึ่งคงเห็นว่าเป็นระบบใหม่  จึงดูแลบริหารเอง แต่ตนเองเห็นว่ารองปลัดกระทรวงแรงงานที่เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ มีความสามารถที่จะบริหารในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจ จึงได้มอบหมายสั่งการให้รองปลัดกระทรวงที่รับชอบกำกับดูแลให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
       
       รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ขณะนี้สปส.ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม พ.ศ...ผ่านการเห็นชอบของกระทรวงการคลังแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างระเบียบฉบับใหม่นั้น ให้บอร์ดมีอำนาจนำเงินกองทุนไปลงทุนได้เกิน 40% ที่จะส่งผลให้สามารถนำเงินกองทุนมากลงทุนในด้านต่างๆมากขึ้น ที่จะสร้างรายได้เข้ากองทุนเพิ่มมากขึ้นสามารถรองรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์และขยายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบทั้ง 15.5 ล้านคน
       
       วันเดียวกันนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ช่วยเหลือข้าราชการที่รายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทว่า ได้เรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) มาหารือในวันที่ 26 พ.ค.นี้ ก่อนที่จะมีการประชุมครม.เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 29 พ.ค. โดยยืนยันว่าจะยังไม่มีการปรับเงินเดือนแน่นอน
       
       ทั้งนี้ การประชุม ครม.ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบหมายให้นายทนง พิทยะ รมว.คลังและนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชaย์ ให้ไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ส่วนผู้ใช้แรงงานมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. แรงงาน และด้านผู้สูงอายุกว่า 6 ล้านคนมอบนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี และ นายวัฒนา เมืองสุข รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแล ส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งข้าราชการบำนาญนั้นมอบให้ตนเป็นผู้ดูแล

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM