ดันตั้งอนุสรณ์สถานโรงงานเคเดอร์ : SIAMHRM.COM

ดันตั้งอนุสรณ์สถานโรงงานเคเดอร์


เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและงานรำลึก 13 ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์ กับอนาคตการปฏิรูประบบการคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน ที่สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมและองค์กรพันธมิตร ร่วมกันจัดขึ้น

นายสมศักดิ์กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุนการออกพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า ตนสนับสนุนให้มีกฎหมายและสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน ที่ผ่านมากว่า 10 ปี องค์กรเอกชนได้เรียกร้องให้สร้างอนุสรณ์สถานเตือนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ แต่กรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกรงจะไม่มีความปลอดภัยทางถนน ตนเห็นว่าควรประสานขอพื้นที่โรงงานเคเดอร์เดิมและพื้นที่ใกล้เคียงรวม 23 ไร่ พัฒนาเป็นสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน แล้วค่อยสร้างอนุสรณ์สถานในพื้นที่ดังกล่าว

 

แหล่งข่าว : เครือมติชน   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM