ใช้บัตรประกันสังคมซื้ออุปกรณ์การเรียนรับส่วนลดพิเศษ : SIAMHRM.COM

ใช้บัตรประกันสังคมซื้ออุปกรณ์การเรียนรับส่วนลดพิเศษ


    

รับมือเปิดเทอมใหม่! ผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล รับส่วนลด 5-15% เมื่อซื้อเครื่องเขียน-แบบเรียนจากร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์โครงการฯ


นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนที่มีบุตรหลานเตรียมซื้อหาเครื่องเขียน-แบบเรียน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ รับปีการศึกษาใหม่โดยสามารถหาซื้อสินค้าดังกล่าวได้จากร้านค้าชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าบัตรประกันสังคม ที่มีตราสัญลักษณ์ "ยินดีให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บัตรประกันสังคม ใน 42 จังหวัด เพียงแสดงบัตรประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ก็จะได้รับส่วนลดทันทีในอัตรา 5-15% ทันที เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามที่เศรษฐกิจชะลอตัว


รายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา กทม. เช่น บริษัท ท็อป 1994 จำกัด, โชคไพศาล ,แวนด้า 1,2 และ 3 ,สุไลมาลย์ บุคส์ ภาคกลาง เช่น หจก.ศรีมาตุลี ภาคอีสาน เช่น ร้านศึกษาภัณฑ์มหาสารคาม และอุดรธานี, ดอกหญ้ามหาสารคาม ยโสธร และหนองคาย ,หจก.โคราชศรทอง 2000 ,ศูนย์หนังสือรอบรู้ , หจก.ธิติภัณฑ์ (เซ่ง) ภาคเหนือ เช่น หจก.เชียงรายเพทวัลย์ ,เชียงรายกีฬา(เครื่องเขียน) ,พะเยาว์ศึกษาภัณฑ์ ,ร้านเพื่อนนักเรียนพิจิตร,ร้านแพร่เพื่อนเรียน และภาคใต้ เช่น กิตติวัฒนาเครื่องเขียน ,บ้านคุณครู ,มีดีบุ๊คส์ฯลฯ หรือต้องการเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษา เช่น โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา , โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และภาษา BCC ฯลฯ


หากผู้ประกันตนต้องการสอบถามข้อมูล หรือรายชื่อร้านค้าเพิ่มเติม หรือไม่ได้รับความสะดวก ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ (Call Center) โทร 0-2931-9300 หรือคลิก www.discountthai.com
..........................................................
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM