สหภาพแรงงานฯ ลั่นหยุดงานร่วมต่อต้านนายกฯ ได้ตามสิทธิ์ : SIAMHRM.COM

สหภาพแรงงานฯ ลั่นหยุดงานร่วมต่อต้านนายกฯ ได้ตามสิทธิ์
นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หนึ่งในแกนนำกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในฐานะที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) กล่าวถึง กรณีที่พนักงานรัฐวิสาหกิจ 42 แห่ง จะนัดลางานในวันที่ 14 มี.ค.เพื่อร่วมชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ว่า การที่พนักงานรัฐวิสาหกิจนัดลางานมาเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง และคัดค้านนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ลางานได้ โดยการบริการด้านอื่นๆ ของรัฐวิสาหกิจนั้นยังคงเปิดบริการตามปกติ

นายสมศักดิ์ฯ กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ตัวแทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 42 แห่ง จะประชุมเพื่อหาแนวทางเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และในวันที่ 10 มีนาคมนี้ ผู้นำสหภาพแรงงาน จะเข้ายื่นหนังสือกับนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อขอเปิดประชุมร่วมวิสามัญสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องกำหนดมาตรการงดการเก็บค่าน้ำค่าไฟทั่วประเทศ พร้อมกับการเข้าร่วมชุมนุมในเวลา 17.00 น. วันที่ 13 มีนาคมนี้ ที่บริเวณท้องสนามหลวง และต่อเนื่องไปถึงเช้าวันที่ 14 มีนาคม

สำหรับกรณีที่เครือข่ายองค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอความร่วมมือกับประชาชนไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาล ที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า วิธีการนี้ จะได้ผลหรือไม่ ต้องร่วมกันหาวิธีการและพิสูจน์กันต่อไป

ด้านคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ขอเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และยุติบทบาททางการเมืองเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างเร่งด่วน เพราะ เป็นต้นตอแห่งวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในระบอบทักษิณาธิปไตย ถือตนเองเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ การบริหารประเทศแบบซีอีโอ ที่มีท่าทีแข็งกร้าวไม่ฟังเสียงทักท้วงใดๆ

นอกจากนี้ในการยุบสภายังปราศจากเหตุผลอันควรแก่การยุบสภา และในที่สุดถ้าการเลือกตั้งยังดำเนินการต่อไป พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับเลือกตั้งก็อ้างถึงความชอบธรรมเชิงปริมาณที่ตนเองได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอย่างน่าละอายที่สุด ขณะเดียวกัน ก็กล่าวปราศรัยที่เร่งสร้างความแตกแยกในสังคมไทยหรือว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะให้เกิดความรุนแรงเพื่อสร้างความชอบธรรมในการหยุดชุมชนต่อต้านโดยสันติของประชาชน

กลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงมีมติร่วมกันคือ 1.สนับสนุนการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทยในการชุมนุมเพื่อต่อต้าน ขัดขืนความไม่ชอบธรรมของรัฐอย่างสันติ ซึ่งรัฐต้องจัดการเปิดโอกาส ดูแลให้ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ชุมนุม และรัฐต้องไม่ทำการใดๆ หรือสร้างเงื่อนไขใดๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงต่อประชาชนที่ร่วมชุมนุมต่อต้านขัดขืนรัฐบาล 2.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต้องลาออกเพื่อหยุดวิกฤตการณ์ทางการเมือง เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คือ ปัญหาของการเมืองไทย 3.การปฏิรูปการเมืองต้อง เกิดขึ้นโดยทันทีเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ประชาชนทุกกลุ่ม

 

 

แหล่งข่าว  :  ประชาไท  / 07 มี.ค. 49   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM