นัดพบแรงงาน25 ก.พ. : SIAMHRM.COM

นัดพบแรงงาน25 ก.พ.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 จัดนัดพบแรงงาน ณ บริเวณ ชั้น 3 (ใกล้ฟู๊ดแลนด์)ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ระหว่าง เวลา 10.00-16.00น.


นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน  ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานการขาดแคลนแรงงานได้ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม-ปริญญาโท   ซึ่งภายในบริเวณงานมีการรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ  ให้คำแนะนำปรึกษา  ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท เช่น บริษัท ชาคโร จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกดั บริษัท เจ็ท จิฟฟี่ จำกัด บริษัท แอพพาเรล  แอ็ฟวีนิว  จำกัด  บริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม  จำกัด บริษัท เด โม เพาเวอร์ จำกัด บริษัท เอสแอนด์พี ซินคิเคท จำกัด บริษัท เอ็น .ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น  ผู้สำเร็จการศึกษามีตำแหน่งงานว่างกว่า  1,000  อัตรา  เช่น วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า  ผู้ช่วยเภสัชกร  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการทั้วไป พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ขาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย เป็นต้น
กรมการจัดหางานขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว   สำหรับผู้สนใจสมัครงานขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงานให้พร้อม  ได้แก่  รูปถ่าย 1 นิ้ว สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) ใบผ่านงาน (ถ้ามี)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 โทร .02-454-5466, 02-455-4147 หรือสายด่วน 1506.

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพส   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM