มอบเงินประกันสังคม 3 ล้าน ให้ทายาทลูกจ้างตายเหตุไฟไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ : SIAMHRM.COM

มอบเงินประกันสังคม 3 ล้าน ให้ทายาทลูกจ้างตายเหตุไฟไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์


มอบเงินประกันสังคม 3 ล้าน ให้ทายาทลูกจ้างตายเหตุไฟไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62 ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมประสบอันตราย ทั้งหมด 17 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 15 ราย ซึ่งถือเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ส่วนการช่วยเหลือนั้น กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเต็มที่ สิ่งที่ทำอันดับแรก คือ การมอบเงินจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้กับทายาทผู้เสียชีวิต โดยในวันนี้ได้มอบเงินจำนวน 3,655,940.26 บาท ให้กับผู้เสียชีวิต คือ นายศักดิ์ชัย เจริญลาภ โดยทายาทผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 33,000 บาท ค่าทดแทนรายเดือนกรณีตาย จำนวน 1,680,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 131,631.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,844,631.20 บาท ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย คือนายอาทิตย์ คำสาย ทายาทผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 33,000 บาท ค่าทดแทนรายเดือนกรณีตายจำนวน 1,680,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 98,309.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,811,309.06 บาท

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 15 ราย ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่รับผิดชอบเข้าดูแลและชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างแล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวตนยังได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงมาตรการของสถานประกอบการทุกแห่งเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายของลูกจ้างอย่างเข้มงวดต่อไป ทั้งนี้ ตนขอแสดงความเสียใจกับทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิต และขอให้ลูกจ้างมั่นใจในการทำงานของกระทรวงแรงงานว่า ลูกจ้างทุกคนจะได้รับการคุ้มครองที่ดีจากกระทรวงแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคต

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 23/4/2562   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM