สปส.แจ้งผู้ประกันตน 3 แสนรายในโรงพยาบาลที่ถอนตัวออกจากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม แจ้งเปลี่ยนย้ายโรงพยาบาลใหม่ภายใน 31ต.ค.นี้ : SIAMHRM.COM

สปส.แจ้งผู้ประกันตน 3 แสนรายในโรงพยาบาลที่ถอนตัวออกจากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม แจ้งเปลี่ยนย้ายโรงพยาบาลใหม่ภายใน 31ต.ค.นี้
สปส.แจ้งผู้ประกันตน 3 แสนรายในโรงพยาบาลที่ถอนตัวออกจากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม แจ้งเปลี่ยนย้ายโรงพยาบาลใหม่ภายใน 31ต.ค.นี้

ภายหลังจากหลังโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ทยอยถอนตัวออกจากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลถึงความแออัดที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐ และอาจกระทบกับประชาชนสิทธิบัตรทอง 250,000 คน และผู้ประกันตนประกันสังคมกว่า 300,000 คน

โดยเรื่องนี้ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งให้ผู้ประกันตนประมาณ 3 แสนคนที่ใช้สิทธิในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ , โรงพยาบาลยันฮี และโรงพยาบาลศรีระยอง ให้แจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้ โดยสถานพยาบาลคู่สัญญาสปส.ที่จะให้บริการผู้ประกันตนในปี 2561 มีจำนวน 236 แห่ง เป็นของรัฐ 158 แห่งของเอกชน 78 แห่ง ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีของรัฐ 18 แห่ง ที่ยังใช้บริการได้ และสถานพยาบาลของเอกชน อีก 27 แห่ง ส่วนในต่างจังหวัดมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนให้บริการผู้ประกันตน รวม 191 แห่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมในปี 2560 ระบุว่า โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม มีการจำกัดจำนวนผู้ที่จะใช้สิทธิไว้ในแต่ละโรงพยาบาลบางแห่งมีผู้แจ้งขอใช้สิทธิเต็มจำนวนแล้ว อย่างโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ , การุญเวช สุขาภิบาล 3 , เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา , วิภาราม , มิชชั่น , นวมินทร์ , กล้วยน้ำไท และหัวเฉียว

ส่วนที่มียอดใช้บริการเต็มแล้ว คือโรงพยาบาลแพทย์รังสิต , เปาโล โชคชัย 4 , เกษมราษฎร์ บางแค , นวมินทร์ 9 , ลาดพร้าว , เกษมราษฎร์ประชาชื่น และปทุมเวช

 

ที่มา: TNN24, 30/8/2560 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=147364&t=news   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM