สหภาพฯ ขสมก.ร้องบอร์ดขอเงินสมทบกองทุนฯเพิ่ม : SIAMHRM.COM

สหภาพฯ ขสมก.ร้องบอร์ดขอเงินสมทบกองทุนฯเพิ่ม
สหภาพฯ ขสมก.ร้องบอร์ดขอเงินสมทบกองทุนฯเพิ่ม

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่าสหภาพฯได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาขสมก. และจัดสวัสดิการให้พนักงานเพิ่มเติมโดยเสนอให้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานในอัตรา 12% สำหรับพนักงานที่มีอายุงานต่ำกว่า 20 ปี และในอัตรา 15% สำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป, ขอให้เปิดโอกาสให้ พนักงานที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าโครงการเกษียณอายุ, แก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงาน แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร รวมถึงให้สหภาพฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับการประชุมผู้บริหารขสมก

สำหรับกรณีที่ ขสมก.เตรียมขอจัดสรรงบประมาณ 2,000 ล้านบาท จากกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในโครงการเกษียณก่อนกำหนดในส่วนของพนักงานเก็บค่าโดยสาร 2,000 คนนั้น สหภาพฯ มองว่ายังต้องใช้เวลาพิจารณา 1-2 ปี ถึงแม้ว่าจะนำระบบ E-Ticket เข้ามาใช้แต่ระยะแรกยังต้องมีพนักงานเก็บค่าโดยสารไว้เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งมองว่างบประมาณดังกล่าวมากเกินไปจึงขอให้ทบทวนอีกครั้ง

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารขสมก.กล่าวว่า โครงการการเกษียณก่อนกำหนดของพนักงานเก็บค่าโดยสารยังคงเป็นแค่เพียงแนวคิดและกรอบประมาณการ ที่ได้วางไว้เบื้องต้นยังต้องใช้เวลาในการกำหนดหลักเกณฑ์ทั้งหมดก่อน แต่จะเสนอเป็นกรอบงบประมาณให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังรับทราบ

ที่มา: แนวหน้า, 30/8/2560   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM