สหรัฐฯ เผชิญปัญหาช่องว่างของทักษะฝีมือการทำงาน : SIAMHRM.COM

สหรัฐฯ เผชิญปัญหาช่องว่างของทักษะฝีมือการทำงาน
สหรัฐฯ เผชิญปัญหาช่องว่างของทักษะฝีมือการทำงาน

นักวิเคราะห์ชี้ว่า ปัจจุบันแรงงานอเมริกันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “ช่องว่างของทักษะฝีมือการทำงาน” คือการที่แรงงานจำนวนมากยังตกงาน ขณะที่บริษัทต่างๆ ไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะฝีมือที่เหมาะสมมาเติมในตำแหน่งงานที่ขาดแคลนได้ อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ เพิ่มโปรแกรมฝึกฝนทักษะการทำงานให้แก่พนักงาน เหมือนที่หลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก ทำสำเร็จมาแล้ว

รายงานสำรวจระบุว่า เมื่อปีที่แล้วมีการเปิดตำแหน่งงานใหม่ในสหรัฐฯ ทั้งหมด 146 ล้านตำแหน่ง ในจำนวนนี้มีเพียง 500,000 ตำแหน่งที่จ้างพนักงานที่ผ่านการฝึกฝนทักษะการทำงานแบบใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดงานในส่วนนี้ยังมีศักยภาพอยู่มาก เวลานี้โรงงานหลายแห่งในสหรัฐฯ ต่างเสนอโปรแกรมการฝึกทักษะให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการที่จะขยายแนวคิดนี้ไปทั่วประเทศจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วย

ที่มา: voathai.com, 27/8/2017   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM