สปส.ให้ใจเย็นได้แน่ ทำฟันสงเคราะห์บุตร : SIAMHRM.COM

สปส.ให้ใจเย็นได้แน่ ทำฟันสงเคราะห์บุตร
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตั้งแต่มีการปรับสิทธิประโยชน์เรื่องทันตกรรมเป็นระบบเหมาจ่ายผู้ประกันตนสามารถทำฟันฟรี ได้แก่ อุด ขุดหินปูน ถอนฟันและใส่ฟันปลอม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินนั้น ทำให้มีผู้ประกันตนเข้าไปใช้บริการอย่างคับคั่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ประกันตนจำนวนมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปากและพอใจกับระบบเหมาจ่ายดังกล่าว จึงไปใช้บริการกันมาก ในช่วงแรกย่อมมีปัญหาขลุกขลักเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ซึ่งสปส.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน โดยขณะนี้ได้มีการประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีทันตกรรม ผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมและตัวแทนจากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสปส.ได้รับฟังถึงปัญหาในเรื่องทันตกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งรับฟังข้อเสนอแนะถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

โดยแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพราะหน้านั้น ได้ข้อสรุปว่า ผู้ประกันตนที่ต้องรอคิวนานให้กลับไปใช้บริการในระบบเดิมชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.49)กล่าวคือสามารถไปใช้บริการในคลินิกทันตกรรมได้ครั้งละ 200 บาทปีละไม่เกิน 400 บาท รวมทั้งยังให้สถานพยาบาลบริหารจัดการเรื่องวิธีการแก่ผู้ประกันตนเพื่อแก้ไขปัญหาการรอคิวนานและไม่ให้ทันตแพทย์ทำงานหนักเกินไป เช่น นัดหมายทางโทรศัพท์ (จองคิวรักษาพยาบาล)เพิ่มเวลาทำการนอกเวลาราชการและวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการหารือกันในรายละเอียดของการให้บริการทันตกรรมที่เกินขีดความสามารถของทันตแพทย์และมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังรับข้อเสนอของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรอคิวที่กำหนดไว้ 14 วัน ไว้พิจารณาด้วย

นายไพโรจน์กล่าวต่อไปว่า ส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรที่ปรับเพิ่มจาก 200 บาท/เดือนเป็น 350 บาท/เดือน นั้นขอให้ผู้ประกันตนใจเย็นๆ รอคิวสักนิด ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อจะได้ออกเป็นกฎกระทรวงต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับเป็นเงินตกเบิกโดยจะนับย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548.

 

 

แหล่งข่าว : ไทยโพสต์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM