กยศ.ยืมมือนายจ้างทวงหนี้ "หักเงินเดือน" พร้อมให้เงินรางวัลตอบแทน : SIAMHRM.COM

กยศ.ยืมมือนายจ้างทวงหนี้ "หักเงินเดือน" พร้อมให้เงินรางวัลตอบแทนน.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.เชิญชวนองค์กรนายจ้างร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้กู้ยืมชำระหนี้คืน ในโครงการ "กยศ. กรอ.เพื่อชาติ" เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้คืนกองทุน โดยให้นายจ้างทำหน้าที่หักเงินเดือนพนักงานชำระหนี้คืน กยศ. เริ่มโครงการตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย. 2559
 
ทั้งนี้ กองทุนเห็นว่าหน่วยงานองค์กรนายจ้างจะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงของบุคลากร ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนไม่ให้ถูก ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดี อีกทั้งยังมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR) ในการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
 
นอกจากนี้ กยศ.ได้ออกมาตรการจูงใจกรณีผู้กู้ยืมยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือน เมื่อชำระเสร็จสิ้นแล้วจะได้เงินคืน 1% ของเงินต้นคงเหลือสำหรับค้างชำระ หากยินยอมชำระหนี้จะได้ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีผู้กู้ยืมปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ที่ไม่ค้างชำระจะได้เงินคืน 3% ของเงินต้นคงเหลือ แต่สำหรับผู้กู้ที่ค้างชำระจะได้ลดเบี้ยปรับ 100%
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM