กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ระมัดระวังนายหน้าเถื่อน ส่วนใหญ่ถูกหลอกไปเกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น : SIAMHRM.COM

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ระมัดระวังนายหน้าเถื่อน ส่วนใหญ่ถูกหลอกไปเกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่นกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ระมัดระวังนายหน้าเถื่อน ส่วนใหญ่ถูกหลอกไปเกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น 
 
นางสุมล ถาวรวสุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าขณะนี้มีการรับสมัครแรงงานไปทำงานในต่างประเทศกันมาก อย่างช่วงวันที่ 21-25 กันยายนนี้ กรมการจัดหางานทุกจังหวัด เปิดรับสมัครแรงงานชายไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม เป็นเวลา 3 ปี ได้เบี้ยเลี้ยงเดือนละประมาณ 80,000เยนหรือ เกือบ 30,000 บาท ผู้สนใจขอให้ไปสมัครได้ที่จัดหางานของทุกจังหวัด 
 
อย่างไรก็ตามปัญหาการถูกหลอกยังมีอยู่ต่อเนื่อง โดยข้อมูลเมื่อปีที่แล้ว มีการดำเนินคดีกับนายหน้าเถื่อน 134 คดี ผู้กระทำผิด 156 คน ขณะที่ครึ่งปีที่ผ่านมา ดำเนินคดีนายหน้าเถื่อนไปแล้วกว่า 70 คดี ผู้กระทำผิดเกือบ 100 คน และแรงงานที่ถูกหลอกส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องการไปทำงานในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และลาว โดยนายหน้าเถื่อนมีเครือข่ายในหลายจังหวัด 
 
(ครอบครัวข่าว, 23/9/2558)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM