เอ็นจีโอห่วงต่างด้าว 7 แสน ขาดประกันสุขภาพ : SIAMHRM.COM

เอ็นจีโอห่วงต่างด้าว 7 แสน ขาดประกันสุขภาพผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ นายอดิศร เกิดมงคล บอกว่า ปัจจุบันยังมีแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้อยู่ในระบบของกระทรวงแรงงานและทำงานถูกกฎหมายกว่า 2,200,000 คนโดยในจำนวนนี้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพผ่านการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติกว่า 1,800,000 คน และเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วกว่า 400,000 คน จึงคาดว่าจะมีแรงงานข้ามชาติที่ตกหล่นไม่ได้เข้าสู่ระบบกระทรวงแรงงานและระบบประกันสุขภาพกว่า 700,000 คนทั้งนี้ ขอให้ ก.สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างระบบติดตามนายจ้างไม่ยอมนำแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ และประกันสังคมต้องมีบทลงโทษอย่างจริงจัง"
 
 
(Nation TV, 21/9/2558)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM