สถานะการณ์แรงงาน ** “แรงงาน” คาดกรกฎา’58 “ตกงาน” อีก 3.6 แสน กลุ่มเคยทำงานมาก่อน จ่อ “เตะฝุ่น” รวดเดียว 2 แสน : SIAMHRM.COM

สถานะการณ์แรงงาน ** “แรงงาน” คาดกรกฎา’58 “ตกงาน” อีก 3.6 แสน กลุ่มเคยทำงานมาก่อน จ่อ “เตะฝุ่น” รวดเดียว 2 แสน

“แรงงาน” คาดกรกฎา’58 “ตกงาน” อีก 3.6 แสน กลุ่มเคยทำงานมาก่อน จ่อ “เตะฝุ่น” รวดเดียว 2 แสน

ภายหลัง “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” กระทรวงเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เผยแพร่ “สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (เดือนพฤษภาคม 2558)”โดยพบว่า จำนวนผู้ว่างงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 3.55 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการ ว่างงานร้อยละ 0.9 ซึ่งจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3.1 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (จาก 3.24 แสนคน เป็น 3.55 แสนคน) ไปก่อนหน้านี้นั้น ล่าสุด “กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน” ได้เผยแพร่เอกสารข้อมูล “สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้าง และความต้องการแรงงาน เดือนมิถุนายน 2558” พร้อมกับเผยแพร่ “วารสาร สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมิถุนายน 2558” ออกมา โดยเอกสารทั้ง 2 ชิ้นอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่นเดียวกัน

 

โดย “วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมิถุนายน 2558” ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ว่างงานทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวน 3.55 แสนคน ในเดือนพฤษภาคม 2558 ดังกล่าวนั้น พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน จำนวน 2.11 แสนคน เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 1.44 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจาก ภาคเกษตรกรรมเพียง 3.0 หมื่นคน แต่เป็นผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรกรรมสูงถึง 1.14 แสนคน ซึ่งประกอบด้วย ภาคการบริการและการค้า 6.3 หมื่นคน และภาคการผลิต 5.1 หมื่นคน

พร้อมกับแจ้ง “แนวโน้มการว่างงาน” ระบุว่า ได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทำการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้ว ปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคม 2558 อาจมีผู้ว่างงานประมาณ 3.6 แสนคน

 

ซึ่งตรงกับข้อมูล “สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้าง และความต้องการแรงงาน เดือนมิถุนายน 2558” ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยระบุถึง “แนวโน้มการว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2558” ที่ได้จัดทำเป็นตารางเอาไว้ดังนี้ 

mk12

 

mk11

 

อ้างอิง : https://www.hereandthere.today/?p=2275

 

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM