อัตราว่างงานไทยต่ำ 0.9% คาดครึ่งปีหลังจ้างงานเพิ่มอีก 26% : SIAMHRM.COM

อัตราว่างงานไทยต่ำ 0.9% คาดครึ่งปีหลังจ้างงานเพิ่มอีก 26%อัตราว่างงานไทยต่ำ 0.9% คาดครึ่งปีหลังจ้างงานเพิ่มอีก 26%
 
นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังประชุมระดมความเห็นเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นการจ้างงานครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2558” จัดโดยสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) ว่า อัตราการว่างงานถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่อัตรา 0.9% ซึ่งถือว่าต่ำมาก เนื่องจากเรามีงานรองรับแรงงานไทยได้ค่อนข้างมาก และเป็นเหตุให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีความระมัดระวังเรื่องแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาแทนที่งานของคนไทยได้ในอนาคต แรงงานไทยจึงต้องเร่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สังคมไทยต้องเป็นแรงงานมีฝีมือ มีทักษะ และต้องเป็นภาษาที่สอง และภาษาที่สามด้วยจึงจะมีโอกาสก้าวขึ้นสู่หัวหน้างานได้
       
ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภา ECONTHAI กล่าวว่า จากรายงานผลการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรก ตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 2558 ของสภาองค์การนายจ้างฯ พบว่า ภาพรวมของสภาวะการจ้างงาน ผู้ประกอบการร้อยละ 63.33 การจ้างงานยังอยู่ในระดับคงที่ มีผู้ประกอบการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20 และมีผู้ประกอบการที่จ้างงานลดลงร้อยละ 16.7 ผู้ประกอบการร้อยละ 21.05 ลดเวลาการทำงานและลดการทำงานล่วงเวลา ทั้งนี้ กลุ่มผู้ส่งออกและขายในประเทศมีความสอดคล้องกันในด้านการจ้างงานที่ผ่านมาว่ายังคงจ้างในอัตราคงที่ แต่มีการลดล่วงเวลา ส่วนกลุ่มที่จ้างงานลดลงให้ข้อมูลว่าการลดแรงงานจะลดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ด้านกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐของไตรมาสแรกอยู่ที่ 58 - 60 และกำลังการผลิตของเอสเอ็มอีอยู่ที่ 42.8
       
“ส่วนความเชื่อมั่นการจ้างงานครึ่งปีหลัง ตั้งแต่ ก.ค. - ธ.ค. 2558 พบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 67 ยังคงจ้างงานในอัตราเท่าเดิม ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 26.34 อาจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีเพียงร้อยละ 6.6 ที่จ้างงานลดลง โดยผู้ประกอบ 2 กลุ่มทั้งกลุ่มส่งออกเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะดีขึ้นร้อยละ 30.3 และผู้ประกอบกลุ่มขายภายในประเทศเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะดีขึ้นร้อยละ 22.9 ตามลำดับ” ดร.ธนิต กล่าว
 
(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 30/6/2558)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM