ไทยพาณิชย์แจงสื่อสารผิดพลาด กรณีรับสมัครงานเฉพาะผู้จบจาก 14 สถาบัน : SIAMHRM.COM

ไทยพาณิชย์แจงสื่อสารผิดพลาด กรณีรับสมัครงานเฉพาะผู้จบจาก 14 สถาบันไทยพาณิชย์แจงสื่อสารผิดพลาด กรณีรับสมัครงานเฉพาะผู้จบจาก 14 สถาบัน
 
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ธนาคารไทยพาณิชย์ออกเอกสารข่าวชี้แจงเรื่องการรับสมัครงานว่า 
 
ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ลงประกาศโฆษณารับสมัครงานในตำแหน่ง Financial Advisor Trainee ทาง website หางาน โดยได้มีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยจำนวน 14 สถาบันนั้น 
 
ธนาคารขออภัยอย่างสูงที่มีการผิดพลาดในการสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาเข้าทำงานเพราะในความเป็นจริงนั้น นโยบายของธนาคารเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และก็ได้ดำเนินการตามนโยบายนี้ตลอดมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันพนักงานของธนาคารกว่า 22,000 คนนั้นก็ประกอบไปด้วยนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ สำหรับโครงการ Financial Advisor Trainee นี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้ ทางธนาคารก็ยังมีความต้องการสรรหาบุคลากรทางด้านนี้โดยเปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์มีผู้โพสต์ในทำนองติติงประกาศการรับสมัครงานของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งระบุไว้ว่าจะรับเฉพาะนักศึกษาจาก 14 สถาบันเท่านั้น
 
(ข่าวสด, 29/6/2558)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM