กพร. ทุ่มงบกว่า 6 ร้อยล้าน พัฒนาทักษะภาษา - ฝีมือแรงงานไทยกว่า 1.2 ล้านคน เปิดโอกาสเอกชนมีส่วนร่วมทำหลักสูตร รับเออีซี เน้นภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็ง : SIAMHRM.COM

กพร. ทุ่มงบกว่า 6 ร้อยล้าน พัฒนาทักษะภาษา - ฝีมือแรงงานไทยกว่า 1.2 ล้านคน เปิดโอกาสเอกชนมีส่วนร่วมทำหลักสูตร รับเออีซี เน้นภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ในปี 2558 กพร.มีแผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น อาหารเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวและบริการโดยมีงบประมาณรองรับกว่า 693 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาแรงงานไทยทั้งด้านทักษะภาษาต่างประเทศและทักษะฝีมือกว่า 1.2 ล้านคนโดยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งภาคเอกชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมายื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าจากค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ กพร. จะจัดทำหลักสูตรอบรมด้านภาษาและทักษะฝีมือแรงงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2558 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เลือกหลักสูตรนำไปใช้ในการฝึกอบรม
 
(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 29-12-2557)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM