องค์การลูกจ้างฯ เรียกร้องนายจ้าง หยุดกีดกันตั้งสหภาพแรงงาน : SIAMHRM.COM

องค์การลูกจ้างฯ เรียกร้องนายจ้าง หยุดกีดกันตั้งสหภาพแรงงาน(24 ธ.ค.) นายชิณโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นายจ้างและลูกจ้าง ต้องอยู่ร่วมกันโดยนึกถึงอนาคต ในการนำระบบแรงงานสัมพันธ์ และระบบคุณธรรม ไปใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีผลกำไร และผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน มีนักลงทุนมาลงทุนในไทยมากขึ้น แต่หากมีปัญหาข้อพิพาทแรงงานจนเกิดการชุมนุม จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน จึงอยากให้นายจ้างเลิกกีดกันการจัดตั้งสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ เพราะสหภาพแรงงาน คือ กลไกที่ดีในการผลิตของโรงงาน หากเกิดข้อพิพาท และทั้งสองฝ่ายไม่หาความพอดีร่วมกัน สุดท้ายแล้วลูกจ้างก็จะเป็นผู้แพ้ในการเรียกร้อง เพราะหลายปัจจัย เช่น กฎหมาย และกำลังทรัพย์ในการต่อสู้ นอกจากนี้สภาพปัญหาแท้จริงของลูกจ้างไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมาย อนาคตไม่ค่อยมั่นคง โดยเฉพาะการจ้างลูกจ้างซับคอนแทรคที่มีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เปรียบเสมือนการค้ามนุษย์ เพราะระบบการทำงานที่ไม่ถาวร และขาดความมั่นคง
       
นายสุวรรณ สุขประเสริฐ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า การเกิดขึ้นของสหภาพแรงงาน เนื่องจากนายจ้างที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งนายจ้างลูกจ้างไม่ควรเป็นคู่แข่งกัน เพราะการปฏิบัติงานต้องพึ่งพาอาศัยกัน ยืนยัน สภาองค์การนายจ้างฯพยายามผลักดันให้นำลูกจ้างซับคอนแทร็กมาเป็นลูกจ้างประจำ เพื่อให้มีการคำนวณค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ สะดวกขึ้น นายจ้างต้องช่วยกันหันมาจ้างแรงงานไทยมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ มองว่าการจ่ายเงินโบนัส ควรมีการเปิดใจพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ต้นปี เพื่อป้องกันเกิดปัญหาการยื่นข้อเรียกร้องในช่วงสิ้นปี ส่วนสาเหตุการทำงานล่วงเวลา แต่ไม่มีผลกำไรนั้น เนื่องจากนายจ้างต้องเร่งผลิตสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด แนะนำลูกจ้างและคนหางานอย่าเลือกงาน ขณะเดียวกัน เชื่อว่านายจ้างยอมจ่ายค่าจ้างสูงกว่า 300 บาท ให้กับแรงงานไทย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มากกว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ต้องใช้เวลาในการสื่อสารและการเรียนรู้งาน
 
(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 24-12-2557)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM