“บิ๊กเต่า” ยันไม่เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ หลังแรงงานขอเพิ่มวันละ 320 บาท : SIAMHRM.COM

“บิ๊กเต่า” ยันไม่เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ หลังแรงงานขอเพิ่มวันละ 320 บาท“บิ๊กเต่า” ยันไม่เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ หลังแรงงานขอเพิ่มวันละ 320 บาท
 
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.รง.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เรียกร้องให้คณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ดค่าจ้างทบทวนมติให้คงอัตราค่าขั้นต่ำวันละ 300 บาท ไปจนถึงปี 2558 และเสนอให้ปรับขึ้นค่าจ้างเป็นวันละ 320 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ว่า ยังไม่มีข้อมูลว่าเครือข่ายแรงงานใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาขอปรับขึ้นค่าจ้างเพิ่มอีกวันละ 20 บาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้ เพราะต้องพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกจ้างและนายจ้างเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่รอดได้
       
รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) เสนอขอปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 37 แห่งต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั้นเป็นเพียงการรับข้อเสนอมาศึกษาในรายละเอียดเท่านั้น ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ และเมื่อมีข้อสรุปออกแล้วกระทรวงแรงงานก็ไม่มีอำนาจพิจารณาเพียงหน่วยงานเดียว จะต้องเสนอและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย
       
น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธาน คสรท. กล่าวว่า สาเหตุที่คสรท. เสนอขอให้กระทรวงแรงงานปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 320 บาท เนื่องจากค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้ปรับขึ้นมา 2 ปีแล้ว ขณะที่ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ส่วนที่เสนอขอปรับขึ้นค่าจ้างเป็นวันละ 320 บาท นั้นความจริงแล้วตัวเลขค่าจ้างที่ทำให้แรงงานสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ซึ่งเคยสำรวจไว้เมื่อ 2 ปีก่อนอยู่ที่วันละ 400 - 500 บาท อย่างไรก็ตาม คสรท. ไม่ได้เสนอตัวเลขนี้ เพราะประเมินแล้วนายจ้างไม่มีกำลังจ่ายให้ได้ และเมื่อได้พูดคุยกับคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด เช่น นครปฐม สมุทรสาคร รวมทั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงานประเมินว่าตัวเลขที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่วันละ 320 บาท ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ก็อยากให้กระทรวงแรงงานจัดทำโครงสร้างค่าจ้างโดยให้สถานประกอบการต่างๆ พิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างตามอายุงานและประสบการณ์ของแรงงานแต่ละคน และในเร็วๆ นี้ คสรท. จะหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางการเรียกร้องในเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้าง
 
(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 3-11-2557)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM