สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักโภชนาการ (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี) ( บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2557 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักโภชนาการ (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี) ( บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2557 )


 ตำแหน่ง : นักโภชนาการ (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาทางวิทยาศาสตร์การอาหาร การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร การอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น1 และบอร์ดหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ www.phrachomklao.go.th 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM