กองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน ประจำปี พ.ศ.2558 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน 2557 : SIAMHRM.COM

กองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน ประจำปี พ.ศ.2558 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน 2557


  กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่ง สัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด 100 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2242 4068

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.radd-atc.com/สัสดี.html


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM