สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง ( บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2557 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง ( บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2557 )


 ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันที กพ.รับรอง 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฎิบัติการสอน ตามกฎหมายที่ออกโดยคุรุสภา และออกให้ก่อนการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนกงานราชการเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตั้งแต่วันที 10 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน: ก่อนหรือภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยอาชีพแกลง และหรือทางเว็บไซต์ www.Klaengvec.ac.th ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM