กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2557 ) : SIAMHRM.COM

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2557 )


  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ เลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.งานธุรการ รับตามเอกสารส่งหนังสือราชการ งานสารบรรณ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการภายใน ภายนอก
2. จดบันทึกการประชุม ย่อเรื่อง
3. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร: ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 14(สุพรรณบุรี) เลขที่ 260 ม.6 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ:ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักทางหลวงชนบทที่ 14(สุพรรณบุรี) เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM