มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2557 ) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2557 )


 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
ตามเอกสาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามเอกสาร สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
ตามเอกสาร สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน และ INTERNET ได้เป็นอย่างดี
ตามเอกสาร มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ตามเอกสาร หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา และมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตามเอกสาร บริการด้านการเรียนการสอน
ตามเอกสาร พิมพ์เอกสารจดหมาย โต้ตอบ Eตามเอกสารmail

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM