สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง (8 - 12 กันยายน 2557) : SIAMHRM.COM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง (8 - 12 กันยายน 2557)


จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี 
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือทางการบัญชี ทางการเงินและบัญชี ทางการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการ 
ปวส.หรือเทียบเท่า ทางพณิชยการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุ
ปวส.หรือเทียบเท่า ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง 12 กันยายน 2557

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM