ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) : SIAMHRM.COM

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557)


บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

พนักงานคุณวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรบุคคล

ปริญญาตรี ด้านบัญชี

ปริญญาตรี ด้านการเงิน

ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
- สาขาการตลาด
- สาขาการจัดการ
- สาขาระบบสารสนเทศ
- สาขาจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์

ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์

ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
- สาขาภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
บัดนี้ - 15 กันยายน 2557


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM