กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 - 19 กันยายน 2557


กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุตำแหน่ง
กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งดังนี้
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา 
2. วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) 2 อัตรา
3. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ หรือทางพืชสวน
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชม. 
ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th เลือกเมนู "สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน"
และจะประกาศประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบของการสอบแข่งขันในวันที่ 1 ตุลาคม 2557


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM