สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 )


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท)
 อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM