ก.แรงงานเปิดตัว e-Smart Boxให้บริการประชาชน : SIAMHRM.COM

ก.แรงงานเปิดตัว e-Smart Boxให้บริการประชาชน


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 กันยายน ที่กระทรวงแรงงาน นายพลูศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัว ระบบ e-Smart Box เพื่อให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 48 แห่ง ใน 46 จังหวัดและ 2 เขตในกรุงเทพมหานคร ว่าระบบ e-Smart Box นี้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน บริการรับเรื่อง ส่งต่อกรณีต้องได้รับการพิจารณาหรือวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ และบริการเบ็ดเสร็จ ผู้รับบริการไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ ทั้งในกรณีที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและไม่มี เพื่อลดระยะเวลาการรับบริการ โดยมีองค์ความรู้ในการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย สืบค้นง่าย จัดเก็บข้อมูลและผลการให้บริการเพื่อติดตามด้วยระบบสารสนเทศ และมีเอกสารยืนยันผลการให้บริการ (Mol Slip : ใบเสร็จการให้บริการ) มอบให้ผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐาน
 
สำหรับระบบ e-Smart Box มีขึ้นเพื่อให้บริการประชาชน 2 ระบบ คือ ระบบสนับสนุนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นระบบเพื่อการสืบค้นข้อมูล มี 624 รายการ เช่น คำถามและคำตอบที่พบบ่อย รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่จัดเก็บในรูปของประกาศ กฎ ระเบียบ พ.ร.บ.ด้านแรงงานต่างๆ และระบบการให้บริการ ณ ศูนย์รับบริการร่วมกระทรวงแรงงาน เป็นระบบเพื่อบริหารจัดการ ซึ่งเก็บข้อมูลการให้บริการ จัดทำสถิติ/รายงานและประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ เป็นต้น

(มติชนออนไลน์, 2-9-2556)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM