อบต.ไม้ขาว รับนักพัฒนาชุมชน (ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2556) : SIAMHRM.COM

อบต.ไม้ขาว รับนักพัฒนาชุมชน (ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2556)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ดังนี้

 ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 2 อัตรา

 - เป็นพนักงานส่วนตำบลและปัจจุบันดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

 ยื่นใบสมัครเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-7634-8201 หรือ www.maikhaow.go.th


เว็บไซต์ : http://www.maikhaow.go.th/   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM