กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ( บัดนี้ - 9 กรกฎาคม 2556 ) : SIAMHRM.COM

กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ( บัดนี้ - 9 กรกฎาคม 2556 )
กรมการแพทย์
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
 อัตราเงินเดือน : 19680 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM