กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน ( 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2556 ) : SIAMHRM.COM

กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน ( 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2556 )
กรมการแพทย์
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
 ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน
 อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 รายละเอียดวุฒิ : ดูรายละเอียดได้ที่

 www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM