มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ( บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2556 ) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ( บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2556 )
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
 อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
 ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 48 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวส.
 ตามเอกสาร ปริญญาตรี
 ตามเอกสาร ปริญญาโท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ระดับ ปวส. 3 อัตรา
 ระดับปริญญาตรี 35 อัตรา
 ระดับปริญญาโท 10 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
 เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร

 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM