สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ( บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2556 ) : SIAMHRM.COM

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ( บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2556 )
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
 เอกสารต้นฉบับ : เจ้าหน้าที่
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 อัตราเงินเดือน : 10,000 ตามเอกสาร 31,000 บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารแนบ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารแนบ
 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบ


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM