เทศบาลเมืองลำพูน รับครูผู้ช่วย (บัดนี้ - 5 เมษายน 2556) : SIAMHRM.COM

เทศบาลเมืองลำพูน รับครูผู้ช่วย (บัดนี้ - 5 เมษายน 2556)
 ด้วยเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรจจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2556

 ตำแหน่งและสาขาที่รับสมัคร
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาบรรณารักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาสาธารณสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาำนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท และยื่นสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารคุณธรรม 27 ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 โทรศัพท์ 0 5351 1013 ต่อ 130   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM