สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2556 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2556 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)
 อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM