สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ( 21 - 25 มกราคม 2556 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ( 21 - 25 มกราคม 2556 )
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 121/1ตามเอกสาร2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ บัญชี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน :

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM