กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา) ( 21- 29 มกราคม 2556 ) : SIAMHRM.COM

กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา) ( 21- 29 มกราคม 2556 )
กรมประมง
 ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา)
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละวิธีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM