สพฉ.ลุยยกระดับการศึกษา 'พนักงานฉุกเฉินการแพทย์' : SIAMHRM.COM

สพฉ.ลุยยกระดับการศึกษา 'พนักงานฉุกเฉินการแพทย์'


เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวภายหลังลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สพฉ.กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อยกระดับการศึกษาของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่อาคาร สพฉ.ว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทางการศึกษาให้ กับผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพราะจากข้อมูลพบว่ามีผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสาช่วย เหลืองานกู้ชีพจำนวนกว่า 40,000 คน สำเร็จการศึกษาเพียงชั้น ป.4 หรือ ป.6 ทำให้ไม่สามารถยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวมีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 จะสามารถพัฒนาจากอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (FR) เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B) ที่จะมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นด้วย โดยหลังจากนี้ สพฉ.จะเร่งดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร การศึกษานอกระบบโดยแยกตามพื้นที่อำเภอ เขต หรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำจังหวัด หรือสำนักงาน กศน.ประจำจังหวัด

ด้าน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.กล่าวว่า จะมีการปรับระยะเวลาการศึกษาตามความเหมาะสม ทั้งยังจะมีการนำประสบการณ์ในการทำงานมาเทียบเป็นหน่วยกิตของวิชาต่างๆ ซึ่งจะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการศึกษาลงได้ด้วย.

(ไทยรัฐ, 7-12-2555)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM