บีโอไอ รับนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (3 - 25 ธันวาคม 2555) : SIAMHRM.COM

บีโอไอ รับนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (3 - 25 ธันวาคม 2555)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

 จำนวน 3 อัตรา

 วุฒิปริญญาโท

 รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM