สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555)




 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน)

 วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555



   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM