สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 23 - 29 พฤศจิกายน 2555 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 23 - 29 พฤศจิกายน 2555 )
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
 ประเภท : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทางการศึกษา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 การประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกำหนด
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนที่สอบตามหลักสูตรในแต่ละภาคไม่ต่ำร้อยละ 50 และ ได้คะแนนทั้ง 3 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้ายละ 60 โดยไม่ขึ้นบัญชี

 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM